Zoznam notárov a notárskych úradov Vranov nad Topľou (5)

Notár


 1. Breznoščáková Darina JUDr. a Breznoščáková Imrich Miriam JUDr.
  M.R. Štefánika 2427, 09301 Vranov nad Topľou, Telefón Email Web
 2. Breznoščáková Imrich Miriam JUDr. a Breznoščáková Darina JUDr.
  M.R. Štefánika 2427, 09301 Vranov nad Topľou, Telefón Email Web
 3. Chudová Zora JUDr.
  Dobrianskeho 1498, 09301 Vranov nad Topľou, Telefón Email
 4. Štefanko Štefan JUDr.
  Štúrova 129, 09301 Vranov nad Topľou
 5. Zahorjanová Valéria JUDr.
  Dobrianskeho 1498, 09301 Vranov nad Topľou, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní