Zoznam notárov a notárskych úradov Trnava (12)

Notár


 1. Dubasová Ingrid JUDr.
  Spartakovská 20, 91701 Trnava, Telefón Web
 2. Gregor Miroslav JUDr.
  Hlavná 15/31, 91701 Trnava, Telefón Email Web
 3. Gregor Miroslav JUDr. st.
  Dolné bašty 2, 91701 Trnava, Telefón Email
 4. Jašeková Daniela JUDr.
  Hlavná č. 25, 91701 Trnava, Telefón Email
 5. JUDr. Miroslav Gregor, ml.
  Hlavná 15/31, 91701 Trnava, Telefón Email Web
 6. Mgr. Iveta Vašková
  Kráľovská 8/2, 90901 Skalica, Telefón Email
 7. Miroslav Gregor JUDr.
  Hlavná 15/31, 91701 Trnava, Web
 8. Novák Juraj JUDr.
  Hviezdoslavova č. 14, 91701 Trnava, Telefón Email
 9. Nováková Anna JUDr.
  Hviezdoslavova č. 14, 91701 Trnava, Telefón Email
 10. Opatovský Jozef JUDr.
  M. Sch. Trnavského 6, 91701 Trnava, Telefón Email Web
 11. Opatovský Peter JUDr.
  M. Sch. Trnavského 6, 91701 Trnava, Telefón Email Web
 12. Zaťková Ľubica JUDr.
  Komenského 21, 91701 Trnava, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní