Zoznam notárov a notárskych úradov Topoľčany (4)

Notár


 1. Korenecová Alena JUDr.
  Moyzesova 3, 95501 Topoľčany, Telefón Email
 2. Palugová Gabriela JUDr.
  Janka Kráľa 4676/15, 95501 Topoľčany, Telefón Email
 3. Rybánska Vlasta JUDr.
  17. novembra 2304, 95501 Topoľčany, Telefón Email
 4. Vatrsková Mária JUDr.
  Janka Kráľa 4676/15, 95501 Topoľčany, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní