Zoznam notárov a notárskych úradov Spišská Nová Ves (3)

Notár


  1. Barabáš Ľubomír JUDr.
    Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
  2. Barabášová Mária JUDr.
    Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
  3. Ondov Ľubomír JUDr.
    Letná 41, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní