Zoznam notárov a notárskych úradov Senica (5)

Notár


 1. Dostálová Emília,JUDr.
  Štefánikova 700/11, 90501 Senica, Telefón Email
 2. Horňáková Stanislava Mgr.
  Štefánikova 7, 90501 Senica
 3. Palková Stanislava Mgr.
  Štefánikova 7, 90501 Senica, Telefón Email
 4. Palková Stanislava Mgr.
  Štefánikova 698/7, 90501 Senica, Telefón Email
 5. Pekárová Andrea Mgr.
  Nám. oslobodenia 5, 90501 Senica
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní