Zoznam notárov a notárskych úradov Rožňava (3)

Notár


  1. Bradáčová Tatiana JUDr.
    Šafárikova 17, 04801 Rožňava, Telefón Email
  2. Farkašovský Jozef JUDr.
    J. Kráľa 190/16, 04801 Rožňava, Telefón Email
  3. Nagyová Judita JUDr.
    Nám. baníkov 36, 04801 Rožňava, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní