Zoznam notárov a notárskych úradov Prešov (8)

Notár


 1. Andrášová Iveta JUDr.
  Jarková 35, 08001 Prešov, Telefón Email
 2. Čopáková Viera JUDr.
  Hlavná 21, 08001 Prešov, Telefón Email Web
 3. Čuchta Vladimír JUDr.
  Konštantínova 6, 08001 Prešov, Web
 4. Loumová Eva JUDr.
  Floriánova 2, 08001 Prešov
 5. Marušin Ján JUDr.
  Slovenská 69, 08001 Prešov, Telefón Email
 6. Petro Marián JUDr.
  Hlavná 79, 08001 Prešov, Telefón Email
 7. Petrová Katarína JUDr.
  Hlavná 79, 08001 Prešov, Telefón Email
 8. Šebeňová Magdaléna JUDr.
  Hlavná 17, 08001 Prešov, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní