Zoznam notárov a notárskych úradov Považská Bystrica (5)

Notár


 1. Běhalová Zdenka
  Nám. A. Hlinku 29/34, 01701 Považská Bystrica, Telefón Email
 2. Hamara Ján JUDr.
  M.R. Štefánika 136, 01701 Považská Bystrica, Telefón Email
 3. Hromková Alena JUDr.
  Nám A. Hlinku 25/30, 01701 Považská Bystrica, Telefón
 4. Kojtal Ľubomír JUDr.
  Kpt. Nálepku 346/1, 01701 Považská Bystrica, Telefón Email Web
 5. Kutišová Ľudmila JUDr.
  Nám. A. Hlinku 36/9, 01701 Považská Bystrica, Telefón Email Web
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní