Zoznam notárov a notárskych úradov Poprad (6)

Notár


 1. Alžbeta Podhorská
  Mnoheľova 839/10, 05801 Poprad
 2. Čabra Igor JUDr.
  Nám.Sv.Egídia 95, 05801 Poprad, Telefón Email
 3. Holčíková Zuzana JUDr. - Termín otvorenia Notárskeho úradu: 31.12.2015
  Štefánikova 873/12, 05801 Poprad
 4. Mercová Zuzana JUDr.
  Mnoheľova 2832/9, 05801 Poprad, Telefón Email
 5. Podhorská Alžbeta
  Mnoheľova 839/10, 05801 Poprad, Telefón Email
 6. Siskovič Štefan JUDr.
  Štefánikova 873/12, 05801 Poprad, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní