Zoznam notárov a notárskych úradov Nové Mesto nad Váhom (3)

Notár


  1. Cagalová Tatiana JUDr.
    Piešťanská 6, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón Email
  2. Dzamko Michal
    Československej armády č. 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón Email
  3. Štěrbová Priska JUDr.
    Robotnícka č. 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní