Zoznam notárov a notárskych úradov Námestovo (4)

Notár


 1. JUDr. Božena Loneková
  Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
 2. Lonek Andrej Mgr.
  Cyrila a Metoda č. 329/6, 02901 Námestovo, Telefón Email
 3. Loneková Božena JUDr.
  Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
 4. Šťastný Vladimír JUDr.
  Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní