Zoznam notárov a notárskych úradov Michalovce (5)

Notár


 1. Černáková Anna JUDr.
  Sama Chalupku č. 1, 07101 Michalovce, Telefón Email Web
 2. Kožušková Mária JUDr.
  Sama Chalúpku 18, 07101 Michalovce, Telefón Email Web
 3. Leheň Ladislav JUDr.
  Špitalska 5, 07101 Michalovce, Telefón Email
 4. Niroda Svätoslav JUDr.
  Nám. Slobody č.3, 07101 Michalovce
 5. Palovčíková Alexandra JUDr.
  Karola Kuzmányho 24, 07101 Michalovce
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní