Zoznam notárov a notárskych úradov Lučenec (6)

Notár


 1. Barancová Andrea JUDr.
  T.G. Masaryka 19, 98401 Lučenec, Telefón Email
 2. Jurina Marián JUDr.
  Ul. Št. Moyzesa 53, 98401 Lučenec, Telefón Email
 3. Jurinová Marta JUDr.
  Št. Moyzsesa č. 53, 98401 Lučenec, Telefón Email
 4. Malovcová Kristína JUDr.
  Námestie Republiky č.26, 98401 Lučenec, Telefón Email
 5. Rovná Jana JUDr.
  J. A. Komenského 13, 98401 Lučenec
 6. Šimov Ján JUDr.
  Komenského 18, 98401 Lučenec, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní