Zoznam notárov a notárskych úradov Levice (6)

Notár


 1. Fandlová Veronika JUDr.
  Coboriho 1, 94901 Nitra, Telefón Email
 2. Halabuková Miriam JUDr.
  Nám. E. M. Šoltésovej č. 5, 93401 Levice
 3. Hörömpöliová Yvlin JUDr.
  Na Bašte 1, 93401 Levice, Telefón Email Web
 4. Hrašková Silvia JUDr.
  Mlynská č. 2, 93401 Levice, Telefón Email
 5. Ivičičová Mária JUDr.
  Bernolákova 2, 93401 Levice, Telefón Email
 6. Notársky úrad JUDr. Alsterová Yveta
  Nám. hrdinov č. 7-8, 93401 Levice, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní