Zoznam notárov a notárskych úradov Komárno (6)

Notár


 1. Baštrnáková Leila JUDr.
  Palatínova 37, 94501 Komárno
 2. Bory Ildikó JUDr.
  Eötvösa 1/20, 94505 Komárno, Telefón Email
 3. Košinová Friderika JUDr.
  Špitálska 1, 94501 Komárno
 4. Kvasnovská Mária
  Jókaiho 16, 94501 Komárno, Telefón Email
 5. Nagyová Mária
  Jókaiho ul. č. 26, 94501 Komárno, Telefón Email Web
 6. Nagyová Katarína JUDr.
  Jókaiho 26, 94501 Komárno, Telefón Email Web
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní