Zoznam notárov a notárskych úradov Humenné (6)

Notár


 1. Dubas Viktor JUDr.
  Štefánikova 22, 06601 Humenné, Telefón Email
 2. Forinová Mária JUDr.
  Štefánikova č. 18, 06601 Humenné, Telefón Email
 3. Korenková Katarína JUDr.
  26. Novebra 1510/3, 06601 Humenné, Telefón Email
 4. Korenková Katarína JUDr.
  26. novembra 1510/3, 06601 Humenné, Telefón Email
 5. Považancová Slavka JUDr.
  Štefánikova 18, 06601 Humenné
 6. Vojtko Ladislav JUDr.
  Námestie slobody 2, 06601 Humenné, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní