Zoznam notárov a notárskych úradov Hlohovec (2)

Notár


  1. Hodálová Ivica JUDr. PhD.
    Nám. sv. Michala 5, 92001 Hlohovec, Telefón Email
  2. Vorelová Adriana JUDr.
    Pribinova 23, 92001 Hlohovec, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní