Zoznam notárov a notárskych úradov Dunajská Streda (5)

Notár


 1. Bögiová Adriana JUDr.
  Alžbetínske nám. 2, 92901 Dunajská Streda, Telefón Email
 2. Csala Alexander Mgr.
  Alžbetínske námestie 1203, 92901 Dunajská Streda, Telefón Email
 3. Hájos Tímea JUDr.
  Hlavná 5599/3A, 92901 Dunajská Streda, Telefón Email
 4. Horváthová Jana JUDr.
  Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda, Telefón
 5. Szokolayová Helena JUDr.
  Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní