Zoznam notárov a notárskych úradov Dolný Kubín (4)

Notár


 1. Kakačková Margita JUDr.
  J. Ťatliaka 2051/8, 02601 Dolný Kubín 1, Telefón Email Web
 2. Kleň Milan JUDr.
  Radlinského 1712/34, 02601 Dolný Kubín, Telefón Email
 3. Machajová Helena JUDr.
  Radlinského 47, 02601 Dolný Kubín
 4. Zboja Marián JUDr.
  Radlinského 1714/38, 02601 Dolný Kubín, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní