Zoznam notárov a notárskych úradov Bardejov (4)

Notár


 1. Hamara Ján JUDr.
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov, Telefón Email
 2. Hošíková Ľudmila JUDr.
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov, Telefón
 3. Notársky úrad Bardejov - Marta Vaľková JUDr.
  Hurbanova 19, 08501 Bardejov, Telefón Web
 4. Vaľková Marta JUDr.
  Hurbanova 19, 08501 Bardejov, Telefón Web
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní