Zoznam notárov a notárskych úradov Bánovce nad Bebravou (2)

Notár


  1. Morvay Štefan JUDr.
    Jesenského 70/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Telefón Email
  2. Slezák Andrej JUDr. Ing.
    Nám. Ľ. Štúra 1796/5A, 95701 Bánovce nad Bebravou, Web
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní