Zoznam notárov a notárskych úradov Čadca (5)

Notár


 1. Čarnecká Katarína JUDr.
  Slov. dobrovoľníkov 2048, 02201 Čadca, Telefón Email
 2. Radoslava Pospíšilová JUDr.
  Kukučínova 3223/1D, 02201 Čadca, Telefón Email
 3. Sálusová Dana JUDr.
  Slovenských dobrovoľníkov 2048, 02201 Čadca
 4. Štetiarová Valéria JUDr.
  Slovenských dobrovoľníkov 2048, 02201 Čadca, Telefón Email
 5. Varmusová Edita JUDr.
  Palárikova č. 1933, 02201 Čadca, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní