Zoznam notárov a notárskych úradov Žilina (5)

Notár


 1. Chodelková Ľudmila JUDr.
  1.mája 5, 01001 Žilina, Telefón Email
 2. Kolembusová Zuzana JUDr.
  Moyzesova 31, 01001 Žilina, Telefón Email
 3. Majerčiaková Alena JUDr.
  ul. 1. mája 5, 01001 Žilina, Telefón Email
 4. Piják Zdenko JUDr.
  Daniela Dlabača 39, 01001 Žilina, Telefón Email
 5. Vrlíková Tatiana JUDr.
  Národná 38, 01001 Žilina, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní