Zoznam notárov a notárskych úradov (37)

Notár


 1. Adamkovičová Denisa JUDr.
  Brnianska 1J, 91105 Trenčín, Telefón Email
 2. Atanasová Jozefína JUDr.
  Hlavná 58, 04001 Košice, Telefón Email Web
 3. Barabáš Ľubomír JUDr.
  Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
 4. Barabášová Mária JUDr.
  Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
 5. Barancová Andrea JUDr.
  T.G. Masaryka 19, 98401 Lučenec, Telefón Email
 6. Bayerová Ružena JUDr.
  Továrenská 8, 81109 Bratislava, Telefón Email
 7. Belková Zora JUDr.
  Skuteckého 16, 97401 Banská Bystrica, Telefón Email Web
 8. Cintavá Mária JUDr.
  Trnavská cesta 1, 83104 Bratislava, Telefón Email Web
 9. Dorič Pavol JUDr.
  Banícke nám. 57, 05601 Gelnica
 10. Ďuriač Ondrej JUDr.
  Rajská 3, 81108 Bratislava - Staré mesto, Telefón Email
 11. Grófiková Zuzana JUDr.
  Seberíniho 1, 82103 Bratislava 2, Telefón Email Web
 12. Juríková Alžbeta JUDr.
  Župné nám. 9, 81103 Bratislava 1, Telefón Email
 13. Jurina Marián JUDr.
  Ul. Št. Moyzesa 53, 98401 Lučenec, Telefón Email
 14. Kohútová Ivona JUDr.
  Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2, Web
 15. Kováč Marian Mgr.
  Zámocká 6, 81101 Bratislava, Telefón Email
 16. Kováčová Jarmila JUDr.
  Gajová 13, 81109 Bratislava, Telefón Email
 17. Kováčová Daniela JUDr.
  Štúrova 27, 04001 Košice, Telefón Email Web
 18. Kövesiová Jana JUDr.
  Medená 12, 81102 Bratislava, Telefón Email
 19. Kriško Peter JUDr.
  Mlynské nivy 43, 82109 Bratislava, Telefón Email Web
 20. Mikita Peter Mgr.
  Jilemnického 2, 91101 Trenčín, Telefón Email
 21. Mižiková Martina JUDr.
  Námestie osloboditeľov 20, 04001 Košice, Telefón Email Web
 22. Nagyová Anna JUDr.
  Kukučínová č. 8, 94062 Nové Zámky, Telefón Email Web
 23. Nagyová Katarína JUDr.
  Hlavná 59, 94301 Štúrovo, Telefón Email Web
 24. Ogurčáková Viera JUDr.
  Zborovská 2, 04001 Košice, Telefón
 25. Ondov Ľubomír JUDr.
  Letná 41, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón
 26. Pavlovič Miroslav JUDr.
  Grösslingova 6-8, 81109 Bratislava, Telefón Email
 27. Pekárová Andrea Mgr.
  Nám. oslobodenia 5, 90501 Senica
 28. Pršebice Silvia JUDr.
  Murgašova č. 3, 04001 Košice, Telefón Email Web
 29. Ravluk Dezider JUDr.
  Banskobystrická 16, 81106 Bratislava, Telefón Email
 30. Rebrová Luciana JUDr., PhD.
  Einsteinova 24, Auparktower, 85101 Bratislava, Web
 31. Siskovič Štefan JUDr.
  Štefánikova 873/12, 05801 Poprad, Telefón Email
 32. Sobinkovičová Martina Mgr.
  Letná 45, 04001 Košice, Web
 33. Štefániková Kristína JUDr.
  Trojičné nám. 184/4, 02744 Tvrdošín, Telefón Email
 34. Trella Tomáš JUDr.
  Vajanského 6, 91101 Trenčín, Telefón Email
 35. Valová Katarína JUDr.
  Moyzesova 3, 81105 Bratislava, Web
 36. Vozárová Daniela JUDr.
  Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica, Telefón Email Web
 37. Žiaková Katarína JUDr.
  Galvániho 15/A, 82104 Bratislava, Web
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní