Zoznam notárov a notárskych úradov (20)

Notár


 1. Balun Vladimír JUDr.
  A. Bernoláka 10, 03401 Ružomberok
 2. Barabáš Ľubomír JUDr.
  Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
 3. Barabášová Mária JUDr.
  Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
 4. Boborová Želmíra JUDr.
  Nám. SNP 46, 96001 Zvolen
 5. Čarnecká Katarína JUDr.
  Slov. dobrovoľníkov 2048, 02201 Čadca, Telefón Email
 6. Debnár Miroslav JUDr.
  Vajanského nám. 1, 03601 Martin, Telefón Email Web
 7. Folbová Oľga JUDr.
  Hraničná 18, 82105 Bratislava, Telefón Email Web
 8. Galetová Andrea, Mgr.
  Bernolákova 5, 96801 Nová Baňa, Telefón Email Web
 9. Hamorská Viera JUDr.
  Kollárova 3, 03101 Liptovský Mikuláš, Telefón Email
 10. Hornáčeková Darina JUDr.
  Bystrický rad 314/69, 96001 Zvolen, Web
 11. Hričovská Jana JUDr.
  Študentská 32, 96001 Zvolen, Telefón Email
 12. Jenis Juraj JUDr.
  Račianska 66, 83102 Bratislava, Telefón Email
 13. JUDr. Božena Loneková
  Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
 14. Lonek Andrej Mgr.
  Cyrila a Metoda č. 329/6, 02901 Námestovo, Telefón Email
 15. Loneková Božena JUDr.
  Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
 16. Máčajová Anna JUDr.
  J. Kozáčeka 3, 96001 Zvolen, Telefón Email
 17. Pavlovič Miroslav JUDr.
  Grösslingova 6-8, 81109 Bratislava, Telefón Email
 18. Rybánska Vlasta JUDr.
  17. novembra 2304, 95501 Topoľčany, Telefón Email
 19. Sálusová Dana JUDr.
  Slovenských dobrovoľníkov 2048, 02201 Čadca
 20. Šťastný Vladimír JUDr.
  Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní