Zoznam notárov a notárskych úradov (49)

Notár


 1. Adamkovičová Denisa JUDr.
  Brnianska 1J, 91105 Trenčín, Telefón Email
 2. Atanasová Jozefína JUDr.
  Hlavná 58, 04001 Košice, Telefón Email Web
 3. Barabáš Ľubomír JUDr.
  Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
 4. Barabášová Mária JUDr.
  Hanulova 59, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón Email
 5. Barancová Andrea JUDr.
  T.G. Masaryka 19, 98401 Lučenec, Telefón Email
 6. Bauer Stanislav JUDr.
  Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava, Telefón Email Web
 7. Bayerová Ružena JUDr.
  Továrenská 8, 81109 Bratislava, Telefón Email
 8. Belková Zora JUDr.
  Skuteckého 16, 97401 Banská Bystrica, Telefón Email Web
 9. Bošanská Irena JUDr.
  Budatínska 1, 85101 Bratislava, Telefón Email
 10. Cintavá Mária JUDr.
  Trnavská cesta 1, 83104 Bratislava, Telefón Email Web
 11. Čížová Magdaléna JUDr.
  Lehotského 6, 81105 Bratislava 1, Telefón Email
 12. Dorič Pavol JUDr.
  Banícke nám. 57, 05601 Gelnica
 13. Dubasová Ingrid JUDr.
  Spartakovská 20, 91701 Trnava, Telefón Web
 14. Ďuriač Ondrej JUDr.
  Rajská 3, 81108 Bratislava - Staré mesto, Telefón Email
 15. Grófiková Zuzana JUDr.
  Seberíniho 1, 82103 Bratislava 2, Telefón Email Web
 16. JUDr. Ida Plichtová
  Račianska 69/A, 83102 Bratislava, Telefón Email
 17. JUDr. Jana Horňáková
  Štúrova 4, 81102 Bratislava, Telefón Email Web
 18. Juríková Alžbeta JUDr.
  Župné nám. 9, 81103 Bratislava 1, Telefón Email
 19. Jurina Marián JUDr.
  Ul. Št. Moyzesa 53, 98401 Lučenec, Telefón Email
 20. Kohútová Ivona JUDr.
  Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2, Web
 21. Kovács Karol JUDr. (spoločník s Kovácsová Alena JUDr. )
  SNP 15, 92701 Šaľa, Telefón Email Web
 22. Kovácsová Alena JUDr. (spoločník s Kovács Karol JUDr.)
  SNP 15, 92701 Šaľa, Telefón Email Web
 23. Kováč Marian Mgr.
  Zámocká 6, 81101 Bratislava, Telefón Email
 24. Kováč Miloslav JUDr.
  Zámocká 6, 81101 Bratislava 1, Telefón Email
 25. Kováčová Jarmila JUDr.
  Boženy Němcovej 13, 94901 Nitra, Telefón Email
 26. Kováčová Daniela JUDr.
  Štúrova 27, 04001 Košice, Telefón Email Web
 27. Kövesiová Jana JUDr.
  Medená 12, 81102 Bratislava, Telefón Email
 28. Kriško Peter JUDr.
  Mlynské nivy 43, 82109 Bratislava, Telefón Email Web
 29. Mikita Peter Mgr.
  Jilemnického 2, 91101 Trenčín, Telefón Email
 30. Miloslav Kováč JUDr.
  Zámocká 6, 81101 Bratislava 1
 31. Mižiková Martina JUDr.
  Námestie osloboditeľov 20, 04001 Košice, Telefón Email Web
 32. Nagyová Anna JUDr.
  Kukučínová č. 8, 94062 Nové Zámky, Telefón Email Web
 33. Nagyová Katarína JUDr.
  Jókaiho 26, 94501 Komárno, Telefón Email Web
 34. Ogurčáková Viera JUDr.
  Zborovská 2, 04001 Košice, Telefón
 35. Ondov Ľubomír JUDr.
  Letná 41, 05201 Spišská Nová Ves, Telefón
 36. Pavlovič Miroslav JUDr.
  Grösslingova 6-8, 81109 Bratislava, Telefón Email
 37. Pekárová Andrea Mgr.
  Nám. oslobodenia 5, 90501 Senica
 38. Plichtová Ida JUDr.
  Račianska 69/A, 83102 Bratislava
 39. Pršebice Silvia JUDr.
  Murgašova č. 3, 04001 Košice, Telefón Email Web
 40. Ravluk Dezider JUDr.
  Banskobystrická 16, 81106 Bratislava, Telefón Email
 41. Rebrová Luciana JUDr., PhD.
  Einsteinova 24, Auparktower, 85101 Bratislava, Web
 42. Schweighoferová Tatiana JUDr.
  Nám. Martina Benku 26, 81107 Bratislava, Telefón Email
 43. Siskovič Štefan JUDr.
  Štefánikova 873/12, 05801 Poprad, Telefón Email
 44. Sobinkovičová Martina Mgr.
  Letná 45, 04001 Košice, Web
 45. Štefániková Kristína JUDr.
  Trojičné nám. 184/4, 02744 Tvrdošín, Telefón Email
 46. Trella Tomáš JUDr.
  Vajanského 6, 91101 Trenčín, Telefón Email
 47. Valová Katarína JUDr.
  Moyzesova 3, 81105 Bratislava, Web
 48. Vozárová Daniela JUDr.
  Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica, Telefón Email Web
 49. Žiaková Katarína JUDr.
  Galvániho 15/A, 82104 Bratislava, Web
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní