Notársky úrad: Marhefková Zuzana JUDr.

Notársky úrad
Marhefková Zuzana JUDr.
Jánošíkova 4989/2
97901 Rimavská Sobota

Telefón Telefón:
Telefón: 047 / 411 10 19

Email Email:
zuzana.marhefkova@notar.sk

ZEP ZEP:
Zaručený elektronický podpis

Ak si týmto notárom, poskytni nám prosím aktuálne údaje o úradných hodinách a kontaktoch na notársky úrad.

Úradné hodiny

DeňOdDoPoznámka
Pondelok08:0015:00
Utorok08:0015:00
Streda08:0015:00
Štvrtok08:0015:00
Piatok08:0015:00

Notárske činnosti

 • osvedčovanie pravosti podpisov
 • osvedčovanie správnosti fotokópií listín
 • vydávanie výpisov z obchodného registra
 • spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch (kúpnych, darovacích, zámenných, dohôd o zriadení, zrušení vecného bremena a iných zmlúv)
 • osvedčovanie právne významných skutočností (priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, zhromaždení vlastníkov pozemkov, dobrovolných dražieb)
 • osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do zoznamu prijímateľov podielov zaplatenej dane (2%)
 • notárske úschovy závetov, listín, peňazí
 • spisovanie závetov, listín o vydedení, voľby práva
 • registrácie údajov v notárskych centrálnych registroch (záložné práva, dražby),
 • zakladanie, zmeny v obch. spoločnostiach
 • právne poradenstvo, spisovanie iných listín

Pracovníci

MenoDátum začatiaJazyky
JUDr. Zuzana Marhefková (Notár) 25. 8. 2015Slovenský jazyk (SK) Český jazyk (CZ) Anglický jazyk (UK)

Pochváľ a okomentuj notárku


= 2 + päť

Rýchle hľadanie notára
Miesto pôsobenia a/alebo meno notára:
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní