Zoznam notárov a notárskych úradov Levice (6)

Notár


 1. Halabuková Miriam JUDr.
  Nám. E. M. Šoltésovej č. 5, 93401 Levice
 2. Hörömpöliová Yvlin JUDr.
  Na Bašte 1, 93401 Levice, Telefón Email Web
 3. Hrašková Silvia JUDr.
  Mlynská č. 2, 93401 Levice, Telefón Email
 4. Ivičičová Mária JUDr.
  Bernolákova 2, 93401 Levice, Telefón Email
 5. Notársky úrad JUDr. Alsterová Yveta
  Nám. hrdinov č. 7-8, 93401 Levice, Telefón Email
 6. Notársky úrad JUDr. Košťálová Katarína
  Na Bašte 1, 93401 Levice, Telefón Email
Kontakt
Bullet info @ tvojnotar BODKA sk
Aktuálne komentáre

21. mája 2018
Vršanská Tatiana Mgr.
Miroslav Murín Notárka Mgr.Vršanská sa správa voči svojim klientom odmerane a arogantne. Zdedenim nehnuteľnosti po zosnulom otcovi a nadobudnuti platnosti uznesenia som 3 mesiace opakovane navštevoval túto... Čítaj viac...

Miroslav Murín

15. mája 2018
Lehotská Jitka JUDr.
Tereza Dobrý deň. Ani odo mňa pochvala nebude. 9.3.2017 som u pani notárky spísala dve darovacie zmluvy, za ktoré som zaplatila nemalé peniaze. Až po mojom neustálom telefonovaní mi nehnuteľnosti boli... Čítaj viac...

Tereza

15. mája 2018
Vorelová Adriana JUDr.
Petronela Veľmi milá, príjemná, ochotná notárka. Výborná spolupráca. Čítaj viac...

Petronela

11. mája 2018
Kováčová Jarmila JUDr.
Ľudmila Chamulová Ďakujem JUDr. Jarmile Kováčovej za ústretovosť a milý prístup pri vybavovaní dedičskej záležitosti. Čítaj viac...

Ľudmila Chamulová

Notárske úkony
Bullet spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Bullet súdny komisár v dedičskom konaní
Bullet osvedčovanie právne významných skutočností
Bullet konanie vo veciach notárskych úschov
Bullet úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Bullet vykonávanie funkcie mediátora
Bullet poskytovanie právnych rád
Bullet spisovanie iných listín
Bullet vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
Bullet zastupovanie v katastrálnom konaní